_PRINT 
logo.gif

ข่าว : 1 ประชุมสัมมนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชุมสัมมนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชุมสัมมนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รวม 185 คน เกิดสมรรถนะและนำความสามารถตลอดจนประประสบการณ์ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้พัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โดยมี ดร ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 482 ครั้ง
วันที่ 08 เมษายน 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:46:24:PM