_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยม
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โดยมี ดร.ชนาธิป สำเริง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 526 ครั้ง
วันที่ 04 เมษายน 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:20:51:PM