_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการที่จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสุวิทย์ สุบงกฏ ผู้ว่าราช...การจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวต้อนรับ และมีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ 11 หน่วยงานให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ตรวจราชการได้รับทราบ ในส่วน ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ของ นำโดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและแนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาขณะนี้จัดในรูป แบบ OTOC คือ One Teacher One Classroom และท่านผู้ตรวจราชการได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ตัวแทนหน่วยงานการศึกษาพร้อมเน้นให้ความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้และการศึกษาต่อในสถาบันอาชีวะศึกษา ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติ

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 469 ครั้ง
วันที่ 04 เมษายน 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:26:09:PM