_PRINT 
logo.gif

ข่าว : มอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย
มอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย
 อาจารย์รัตนาภรณ์ ภูมิเหล่าแจ้ง ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ มอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อาจารย์รัตนาภรณ์ ภูมิเหล่าแจ้ง ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ มอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่องให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้ออกกำลังกายเพื่อความสมบูรณ์แข็งแรงและสามารถปฏิบัติงานได้เกิดประสิทธิภาพ โดยมี ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนางอรวรรณ พูลพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน รับมอบ

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 176 ครั้ง
วันที่ 27 มีนาคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:20:15:PM