_PRINT 
logo.gif

ข่าว : พิธีบันทึกข้อตกลง(MOU)
พิธีบันทึกข้อตกลง(MOU)
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการเรียนรวมเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ ตามโครงการ One Teacher One Classroom
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการเรียนรวมเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ ตามโครงการ One Teacher One Classroom ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และโรงเรียนกุดครองวิทยาคาร โดยนางพรทิพย์ สมารถ ผอ.โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ โดยนางกิ่งเพชร ธารพร ผอ.โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ และโรงเรียนหนองแคนวิทยา โดยนายเสกสรรค์ เขียวไกร ผอ.โรงเรียนหนองแคนวิทยา ในคราวประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 178 ครั้ง
วันที่ 24 มีนาคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:44:27:PM