_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2557 ตั้งแต่เวลา 09.00- 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งดังที่กำหนดดังนี้
หน่วยเลือกตั้งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย หน่วยเลือกตั้งอำเภอกมลาไสย ณ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง หน่วยเลือกตั้งอำเภอร่องคำ ณ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม หน่วยเลือกตั้งอำเภอดอนจาน ณ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม หน่วยเลือกตั้งอำเภอสหัสขันธ์ ณ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม หน่วยเลือกต้งอำเภอสามชัย ณ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้หน่วยเลือกตั้งให้กลุ่มตรวจสอบรายชื่อ หากตกหล่น ให้แจ้งเพิ่มหรือตัดรายชื่อออกภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2557 ก่อนเวลา 15.00 น. ณ กลุ่มอำนวยการ
บัตรเลือกตั้ง ผู้แทน ผอ.สพป. สีเขียว
บัตรเลือกตั้ง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา สีฟ้า
บัตรเลือกตั้ง ผู้แทนข้าราชการครู สีเหลือง
บัตรเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น สีชมพู

สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โทร 043-812121

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 340 ครั้ง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:32:35:PM