_PRINT 
logo.gif

ข่าว : สรุปสถานที่การแข่งขันที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สรุปสถานที่การแข่งขันที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติ
สรุปสถานที่การแข่งขันที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สพป.กส. เขต 1
ระหว่างวันที่ 18 - 20
สรุปสถานที่การแข่งขันที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สพป.กส. เขต 1
ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2557
Website (สืบค้น) http://www.sillapa.net/

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี
1. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์... อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้อง เวที่เล็ก 1 19 ก.พ. 2557 8.30 เป็นต้นไป 7.30 รายงานตัว 8.00 จับฉลากลำดับการแข่งขัน

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์
1. โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์
ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้น 5 18 ก.พ. 2557
ลำดับที่ 1 - 31 19 ก.พ. 2557
ลำดับที่ 1 - 31 08.00-18.00 4 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดต้องจัดแสดงผลงานในพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 20 ก.พ. 57

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ
1. โรงเรียนโป่งเชือกสถานศึกษา
ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1. 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 18 ก.พ. 2557 09.00-12.00 -

หมวดหมู่ : เรียนร่วม – ภาษาไทย
1. โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร
ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1. 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ดินแดง กทม. อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 19 ก.พ. 2557 09.00-16.00 -

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
1. โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1. 157 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีใหญ่่ 18 ก.พ. 2557 08.00-09.00 -

หมวดหมู่ : เรียนร่วม – ศิลปะ
1. โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
2. โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม
3. โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1. 283 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีใหญ่่ 19 ก.พ. 2557 17.00-19.00 ร.ร.คำคาราษฎ์ฯ
2. 284 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีใหญ่่ 19 ก.พ. 2557 19.00-20-30 ร.ร.เชียงเครือวิทยาคม
3. 291 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง เวทีใหญ่่ 19 ก.พ. 2557 11.50-13.10 ร.ร.ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

หมวดหมู่ : เรียนร่วม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. โรงเรียนบ้านท่างาม
ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1. 196 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้อง พื้นที่การแข่งขัน B 18 ก.พ. 2557 11.00-14.00

โดย ธนวรรษ  วัชโสก


ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 458 ครั้ง
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:52:28:PM