_PRINT 
logo.gif

ข่าว : วันครูครั้งที่ 58 ปรจำปี 2557
วันครูครั้งที่
สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด จัดงานวันครูครั้งที่ 58 ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 16  มกราคม  2557 ณ วิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด จัดงานวันครูครั้งที่ 58 ประจำปี 2557 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และประกาศเชิดชูเกียรติให้กับครูท่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาการศึกษา โดยมีนายสุวิทย์  สุบงกฏ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธี

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 485 ครั้ง
วันที่ 17 มกราคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:39:23:PM