_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษา
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษา
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 6 มกราคม 2557
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 6 มกราคม 2557

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 650 ครั้ง
วันที่ 07 มกราคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:13:39:PM