_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประกาศรับสมัครบุคคลเปฺ็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครบุคคลเปฺ็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 6 มกราคม 2556
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 6 มกราคม 2556

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 737 ครั้ง
วันที่ 07 มกราคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:27:18:PM