_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2556
ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2556
เมื่่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร - วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2556 พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียนที่มีผลงานที่เป็น Best practice ของการบริหารจัดการเรียนร่วม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วมดีเด่น ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนดีเด่น ด้านสื่อและนวัตกรรมดีเด่นและด้านงานวิจัยดีเด่น

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 331 ครั้ง
วันที่ 25 ธันวาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:54:27:PM