_PRINT 
logo.gif

ข่าว : วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
สำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2556 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เพื่อประกอบพิธีวางพวงมาลาและถายราชดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้ราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ บริเวณสนาหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2556 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เพื่อประกอบพิธีวางพวงมาลาและถายราชดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้ราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ บริเวณสนาหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 430 ครั้ง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:18:39:PM