_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประชุมครูผู้สอนนักเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.กส.1 ที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมฯ
ประชุมครูผู้สอนนักเรียนที่เป็นตัวแทน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชุมครูผู้สอนนักเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน  2556  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชุมครูผู้สอนนักเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อซ้อมความเข้าใจในการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จังหวัดนครพนม - มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม  2556

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 409 ครั้ง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:37:53:AM