_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ลงวันที่  19 พฤศจิกายน  2556 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 713 ครั้ง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:20:31:PM