_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การแก้ไขข้อมูลขั้นพื้นฐาน
การแก้ไขข้อมูลขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัดสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลขั้นพื้นฐาน ตาม Usernane  และ Password ดังแนบ
โรงเรียนในสังกัดสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลขั้นพื้นฐาน ตาม Usernane และ Password ดังแนบ

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 460 ครั้ง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:07:31:PM