_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ปลูกผัก
ปลูกผัก

ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปลูกผักสวนครัว

เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดปลูกผักสวนครัว เช่น กวางตุ้ง คะน้า ผักบุ้ง ต้นหอม ผักชี ข่า ตะไคร้ ฯลฯ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ว่า "มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนวิถีพอเพียง"


ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 375 ครั้ง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:25:18:AM