_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน  2556  หน้า 10 เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ส่งครูสอน โรงเรียนกันดานสันเขา กรณีโรงเรียนบ้านท่างาม สาขาดานเม็ก

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 หน้า 10 เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ส่งครูสอน โรงเรียนกันดานสันเขา กรณีโรงเรียนบ้านท่างาม สาขาดานเม็ก


ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 378 ครั้ง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:35:55:PM