_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556

ข่าวโดย : อรุณี. มาศศรี
อ่าน 546 ครั้ง
วันที่ 25 ตุลาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:18:55:PM