_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ.
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามกลยุทธ์ของ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามกลยุทธ สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556
เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม  2556  ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามกลยุทธ สพฐ. ประกอบด้วย นายสมบุญ  ทิพรังศรี ประธานคณะติดตามฯ นายเฉลิมชัย  พันธุ์เลิศ คณะติดตามฯ และนายไชยา  อินทะเสน คณะติดตามฯ ซึ่งมาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1  ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 โดยมี ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบแต่กลยุทธ์ ร่วมนำเสนอข้อมูลกับคณะผู้ตรวจฯ

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 461 ครั้ง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:34:45:PM