_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบรมจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
อบรมจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 อบรมจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี  2556 ผ่านระบบ  Data  Management Center  ให้กับครูผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลนักเรียนฯ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 อบรมจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2556 ผ่านระบบ Data Management Center ให้กับครูผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลนักเรียนฯ ระหว่างวันที่ 20 - 25 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 วัตถุประสงค์ สนองนโยบาย สพฐ. ที่จะพัฒนาระบบ Data Management Center  เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ทั้ง 2 ภาคเรียน และสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดการ ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อใช้ในการบันทึก ประมวลผลและรายงานผลข้อมูลนักเรียนรายคน ของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้การทำงานของบุคลากรด้านข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายกฤตชญา  วิเชียรเพริศ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 439 ครั้ง
วันที่ 20 มิถุนายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:22:10:PM