_PRINT 
logo.gif

ข่าว : พิธีมอบอุปกรณ์การเรียน(กระเป๋าเป้)
พิธีมอบอุปกรณ์การเรียน(กระเป๋าเป้)
นางบุญรื่น  ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียน(กระเป๋าเป้) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
นางบุญรื่น ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียน(กระเป๋าเป้) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1(ในเขตบริการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทุกโรงเรียน) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,000 ใบ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 495 ครั้ง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:20:53:PM