_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประชุมปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ประชุมปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
นายสุวรรณ อรรคสาร รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
นายสุวรรณ อรรคสาร รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อแจ้งแนวทางการดำนเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กและจัดทำแผนบริหารจัดกาารพร้อมสรุปแนวทางกาารดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมถาวรจิตตถาวโร-วงค์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 547 ครั้ง
วันที่ 02 พฤษภาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:50:40:PM