_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2556 เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย   การมอบหมายงานให้รองผู้อำนวยการรับผิดชอบกลุ่มใน สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา การให้ความสำคัญกับการไปร่วมงานรัฐพิธี  การปฏิบัติงานในระยะเวลาหกเดือนหลังของปีงบประมาณ 2556  การใช้วิทยุสื่อสาร  การติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและ การจัดประเพณีสงกรานต์

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 715 ครั้ง
วันที่ 01 เมษายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:45:02:PM