_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประชุมกรรมการสถานศึกษา
ประชุมกรรมการสถานศึกษา

ร.ร.ฝายแตกวิทยาคม ประชุมกรรมการศึกษา เกี่ยวกับการเลิกสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 โรงเรียฝายแตกวิทยาคม ประชุมกรรมการสถานศึกษาเรื่องการเลิกสถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาไม่มีนักเรียน โดยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 คนจากทั้งหมด 9 คน มติให้เลิกโรงเรียนโดยการยกมือสนับสนุนหกคน และชาวบ้านในเขตบริการโรงเรียนร่วมยกมือสนับสนุนอีก 2คน

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 588 ครั้ง
วันที่ 15 มกราคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:12:45:PM