icon_home.gif ข้อมูลทั่วไป สพป.กส.1
icon_dot0.gif ข้อมูลพื้นฐานมีข้อมูลใหม่ !
icon_dot0.gif วิสัยทัศน์ พันธกิจ มีข้อมูลใหม่ !
icon_dot0.gif กลยุทธ์ จุดเน้นมีข้อมูลใหม่ !
icon_dot0.gif ผู้บริหาร สพป.กส.1มีข้อมูลใหม่ !
icon_dot0.gif รอง ผอ.สพป.กส.1มีข้อมูลใหม่ !
icon_dot0.gif อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่มีข้อมูลใหม่ !
icon_dot0.gif กรรมการเขตพื้นที่มีข้อมูลใหม่ !
icon_dot0.gif เบอร์โทรศัพท์ภายในมีข้อมูลใหม่ !
icon_dot0.gif แผนที่ เส้นทางมีข้อมูลใหม่ !
icon_dot0.gif ติดต่อเรามีข้อมูลใหม่ !
ใช้งานได้เฉพาะสมาชิก สมุดเยี่ยมมีข้อมูลใหม่ !

new.gif ข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.
HAND.gif รับนักเรียนปี 2556มีข้อมูลใหม่ !
HAND.gif Data center2555
HAND.gif รับนักเรียนปี 2555
HAND.gif ดูผล O-net 2554
HAND.gif ข้อมูลOBECร ะยะ 2
HAND.gif รายงาน E-MES
HAND.gif Data center2554
HAND.gif ข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.
HAND.gif E-filling สพฐ

favoritos.gif รายงานข้อมูลทางการศึกษา
button.gif ปีการศึกษา 2549
button.gif ปีการศึกษา 2550
button.gif ปีการศึกษา 2551
button.gif ปีการศึกษา 2552
button.gif ปีการศึกษา 2553

icon_community.gif ลิ้งเว็บกลุ่มงาน สพป.กส.1
arrow.gif กลุ่มนิเทศ ติดตามฯมีข้อมูลใหม่ !
anipen_yellow.gif กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
arrow.gif กลุ่มอำนวยการ
arrow.gif กลุ่มนโยบายและแผน
arrow.gif กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
arrow.gif กลุ่มบริหารงานบุคคล
arrow.gif กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
arrow.gif กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
arrow.gif หน่วยตรวจสอบภายใน

Button.gif ข้อมูลครูและนักเรียน
fleche.gif ปีการศึกษา 2551
fleche.gif ปีการศึกษา 2552มีข้อมูลใหม่ !
fleche.gif ปีการศึกษา 2553
fleche.gif ปีการศึกษา 2554

  Kissเว็บไซต์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของ สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1

 รอง ผอ.สพป.กส.1
 กลุ่มอำนวยการ
 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 กลุ่มนโยบายและแผน
 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาฯ
 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Coolการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ....
___________________

    
   

94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
ตารางรายการ UBC
จองตั๋วหนัง Major
เครือ EGV
อันดับหนังทำเงิน boxoffice
อันดับเพลงฮิต Hotwave
88 Global Chart
RVS Chart
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
ป้อนข้อความ :

Google
ค้นปุ๊บเจอปั๊บ
ค้นหาโดย Google
ค้นหา:

เว็บ
ksn1.obec.go.th

ค้นหาแบบปลอดภัย:การค้นหางแบบละเอียด

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

...ร่วมคิด ..ร่วมทำ...ร่วมนำ...ร่วมเปลี่ยน..ร่วมเรียน...ร่วมรู้...ร่วมรักษา..

หมวด : ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน

หน้าแรก » ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน » การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ "
การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์
ด้วย สพฐ.จะดำเนินการจัดพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์  ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 20 กันยายน 2555
ด้วย สพฐ.แจ้ง จะดำเนินการจัดพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์    ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 20 กันยายน 2555  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จึงขอแจ้งให้ ครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ เข้ารับการอบรมตามความสมัครใจ โดยให้ศึกษาษาระเบียบการฝึกอบรม และลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซต์ http://www.utqonline.com,http://www.utqonline.net,http://www.utqonline.in.th
 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนหรือสนใจอย่างน้อยคนละ 1 วิชา  สำหรับผู้ที่ประสงค์จะอบรมมากกว่า 1 รายวิชา เมื่อผ่านการอบรมวิชาแรกแล้ว จึงลงทะเบียนวิชาต่อไปได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรการอบรมจำนวน 75 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) หลักสูตรเฉพาะ หมายถึง หลักสูตรที่ข้าราชการครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์จะได้เข้ารับการอบรมตามบทบาทหน้าที่ 2) หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน หมายถึง หลักสูตรที่ข้าราชการครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ สามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามความสนใจ 3)หลักสูตรวิชาเลือกทั่วไป หมายถึง หลักสูตรข้าราชการครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ สนใจจะศึกษาเพิ่มเติม สามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามความสนใจ/เกณฑ์การผ่านการอบรม    1)กำหนดเกณฑ์การผ่านการอบรม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและการทดสอบหลังการอบรมในแต่ละหลักสูตรรายวิชา ร้อยละ 70 2) ผู้สอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตรผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมและสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ทันที เมื่อผ่านการอบรมแต่ละรายวิชา 3) ในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรม สมัครเข้าฝึกอบรมทั้ง 3หลักสูตร เมื่อผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมทั้ง 3 หลักสูตร จะได้วุฒิบัตรรวม/ในกรณีมีปัญหาการฝึกอบรม สพฐ.ได้กำหนดให้มีผู้ประสานงานโครงการ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังรายละเอียดที่ปรากฎในเว็บไซต์ประกอบด้วย 1)ผู้ประสานงานโครงการ ประจำพื้นที่ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา ในด้านการฝึกอบรมผ่านระบบ UTQ  ออนไลน์ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ 2) ประสานงานกับเจ้าหน้าที ที่ศูนย์ call center ของ OTQ ออนไลน์ ผ่านระบบความช่วยเหลือ ในกรณีมีปัญหา Log in,การลืม Password เข้าระบบไม่ได้, ไม่สามารถดูบทเรียนได้และไม่สามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้
ข่าวโดย  รัตนา  พรมศาลา (24 พฤษภาคม 2555)
โดย : อรุณี มาศศรี 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 15:55:36 น.
อ่าน 939 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 1.00 จาก 5 คะแนน (1 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบ...
25 เม.ย. 2557
 การติดตามและประเมินผลการบร...
11 ก.ค. 2556
 แนวปฏิบัติในการจัดการเรียน...
21 มิ.ย. 2556
 อบรมจัดทำข้อมูลนักเรียนราย...
20 มิ.ย. 2556
 พิธีมอบอุปกรณ์การเรียน(กร...
27 พ.ค. 2556
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 โครงการพัฒนาอาชีพนักเรียนใ...
16 ก.ย. 2554
 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพ...
13 ก.ค. 2554
 อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ...
01 มิ.ย. 2554
 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานรว...
06 ก.ค. 2554
 การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออ...
24 พ.ค. 2555
ทั้งหมด